OBRAZOVNE TEHNOLOGIJE KAO PODRŠKA U EDUKACIJI MLADIH

##article.authors##

  • Helena Lajšić

##article.abstract##

Nastava uz podršku informaciono komunikacionih tehnologija, multimedije i Interneta mora se posmatrati kao savremeni nastavni sistem koji ima velike potencijale i perspektivu u budućnosti. Primjenom informaciono-komunikacionih tehnologija postižemo mogućnost prilagođavanja planiranih sadržaja različitim nivoima znanja učenika, što uslovljava jednostavnije usvajanje novog gradiva. Nastavu pomoću informaciono-komunikacionih tehnologija potrebno je posmatrati kao jedan od savremenih pristupa koji ima svoju adekvatnu ulogu u obrazovnom sistemu. Nastavnici imaju krucijalnu ulogu u tom procesu, jer od njih najviše zavisi koliko će učenici usvojiti znanja. Programi za stručno usavršavanje nastavnika iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, multimedije i Interneta treba da budu predstavljeni kao posebna oblast u programu profesionalnog usavršavanja i uvedeni kao dio obaveznog stručnog usavršavanja. Pandemija COVID-a 19 iz temelja je izmjenila svakodnevni život stanovnika što se također odrazilo i na funkcionisanje obrazovnih sistema. Nastavni proces se, gotovo preko noći, prebacio na različite online plaorme, TV ekrane, Viber grupe i druge medije.
Ključne riječi: obrazovne tehnologije, informaciono-komunikacione tehnologije, obrazovni softver, savremeno obrazovanje

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles