IZRICANJE I PROVOĐENJE KAZNENOPRAVNIH MJERA I SANKCIJA PREMA MALOLJETNICIMA I MLAĐIM PUNOLJETNICIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

##article.authors##

  • Željka Knotek Maloić
  • Snježana Pavlić

##article.abstract##

U uvodnom dijelu rada riječ je o maloljetnicima i mlađim punoljetnicima koji se pojavljuju kao počinitelji kaznenih djela. Ukratko je naveden zakonodavni okvir, te mjere i sankcije koje se u kaznenom postupku izriču maloljetnicima i mlađim punoljetnicima u Republici Hrvatskoj. U središnjem dijelu autorice ističu posebnosti kaznenopravnog sustava prema maloljetnicima (temeljna načela, relevantni zakoni i predviđene sankcije), te ustanove u kojima se provode kaznenopravne mjere i sankcije, s naglaskom na one koje se izvršavaju u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za zatvorski sustav i probaciju. Nadalje će pobliže biti prikazane kaznene sankcije čije je provođenje u djelokrugu probacijske službe, a izrečene su mlađim punoljetnicima. Također će biti riječi o vrstama kaznenih djela za koja je maloljetnicima i mlađim punoljetnicima najčešće izrečena jedna od odgojnih mjera ili kaznenih sankcija.

Ključne riječi: maloljetnici, mlađi punoljetnici, zakonodavstvo, probacija

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles