УЛОГА АЛТЕРНАТИВНИХ МЕРА У СУЗБИЈАЊУ МАЛОЛЕТНИЧКОГ ПРЕСТУПНИШТВА

##article.authors##

  • Милица Ракоњац
  • Хатиџа Бериша

##article.abstract##

Малолетничка делинквенција верни је пратилац сваког друштва од његових најранијих корака. Она се јавља у готово свим друштвеним системима и ретке су средине у којима она не представља један од водећих и горућих проблема. Криминалитет у вези са малолетницима досегао је огромне размере, како по својој структури тако и по друштвеној одговорности, па се често запитамо да ли ће његов тренд константног раста доћи у ниво са криминалитетом пунолетних лица. Кривично-правно реаговање на овај вид криминалитета обухвата специфичне мере, јер ипак реч је о једној специфичној категорији друштва. Диверзионе или алтернативне мере представљају један релативно нови облик реаговања на криминалитет малолетника. Циљ ових мера јесте да се избегну негативне последице вођења кривичног поступка, са једне стране, али и да се растерете судови, и генерално правни систем са друге стране. Наиме, мере генерално омогућавају да се избегну нежељени ефекти стигматизације и ремећења животиних активности и навика малолетника. Циљ рада је да се прикаже улога и значај алтернатнивних мера на малолетне учиниоце кривичних дела. Наиме, кроз овај рад настојаће се да се што детаљније објасни улога алтернативних мера на ресоцијализацију и понашање малолетних учинилаца кривичних дела, те генерално њихов утицај на смањење стопе малолетничког преступништва.
Кључне речи: малолетници, малолетничко преступништво, алтернативне мере.

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles