ART TERAPIJA KAO PSIHOTERAPIJA U RADU SA DJECOM I MALOLJETNICIMA U SUKOBU SA ZAKONOM

##article.authors##

  • Vahida Djedović
  • Vildana Pleh

##article.abstract##

Rad govori o važnosti književnih pravaca, književnih vrsta i psihoterapije. Ovdje je prikazano kako jedna biblioterapijska tehnika može pomoći osobama koje imaju problem tj. prikazano je ciljano čitanje bajki kroz knjževnoteorijske pravce, a koje znatno doprinose rješenju problema kao i pomoć u samootkrivanju. Također, prikazan je način na koji se pomaže osobama da svoje nevolje prevaziđu koristeći likove ili situacije u bajkama.
Namjera poređenja knjževnoteorijskih pravaca i psihoterapije jste staviti akcenat na važnost saradnje različitih disciplina u pristupu temi – analizi i korisnosti bajki na osnovu različitih književnoteorijskih pristupa, pri čemu su posebno naglašeni terapijski učinci postignuti ovakvim čitanjem.
Art terapija je vid rada sa djecom i maloljetnicima koji su u sukobu sa zakonnom. Art terapija kao prevencija, kao intervencija u toku primjene ili izvršenja neke alternativne mjere, alternativne sankcije ili krivične sankcije institucionalnog karaktera. Nošena idejom primjene programa restorativne pravde veliki je broj terapijskih programa koji su na mala ili velika vrata ušli u rad sa djecom i maloljetnicima koji su na određeni način u sukobu sa zakonom. Jedna od njih je i biblioterapija čije „vrijeme tek dolazi“ jer se njena promocija i primjena očekuje.
Savremene metode koje koriste bajku u terapijske svrhe otvaraju nove aspekte terapijskog učinka čitanja/slušanja. U tim aspektima bitno je razumjeti znanja iz teorije i prakse psihoterapije kao i književnih teorija i pogledati šta se dešava u psihoterapijskom procesu između klijenata i sadržaja koji nudi bajka, odnosno slušalaca i teksta u procesu čitanja/slušanja. Isto kao što su književne vrste u terapijskoj praksi zanemarene od domaće stručne populacije, susret između prakse čitanja/slušanja i prakse psihoterapije zanemaren je unutar nacionalnih aspekata društvenih i humanističkih znanosti. I upravo taj prostor nedovoljno prepoznatog i neistraženog spoja, ovome radu otvara recepcijske i interpretacijske mogućnosti za moguće i stvarne plodonosne učinke njihovog susreta.
Ključne riječi: djeca u sukobu sa zakonom, restorativna pravda, biblioterapija, bajka, psihoterapija.

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles