NASILJE U PORODICI U MEĐUNARODNOM PRAVU I KRIVIČNOPROCESNI ASPEKTI OVOG NASILJA U BOSNI I HERCEGOVINI

##article.authors##

  • Vladimir M. Simović
  • Miodrag N. Simović

##article.abstract##

Nasilje u porodici, kao specifičan društveni fenomen, kriminološka pojava, ali i težak oblik ispoljavanja kriminaliteta nasilja tek u poslednje vrijeme izaziva pojačanu pažnju međunarodne zajednice, ali i zakonodavca u pojedinim državama, kao i pažnju nadležnih državnih organa, stručne i opšte javnosti. To je i razumljivo jer se radi o specifičnim, često perfidnim, više-manje prikrivenim oblicima fizičkog, psihičkog, ekonomskog, seksualnog ili sličnog nasilja između bliskih srodnika ili lica u partnerskim odnosima. I pored toga, tek u novije vrijeme Bosni i Hercegovini se preduzimaju organizovani društveni napori da se spriječe i suzbiju ovi oblici protivpravnog, nedozvoljenog, zabranjenog ponašanja između članova iste porodice ili porodične zajednice, bez obzira na to da li je srodstvo zasnovano na krvnoj ili adoptivoj vezi. Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici je u Bosni i Hercegovini predviđeno u porodičnim i krivičnim zakonima i zakonima o zaštiti od nasilja u porodici. Ova zakonska rješenja definišu pojam, sadržinu i karakteristike, te oblike i vidove ispoljavanja nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, kao i sistem preventivnih i represivnih (krivičnopravnih i prekršajnih) mjera za njegovo sprječavanje i suzbijanje. Ova zakonska rješenja svoje uporište imaju u nizu relevantnih međunarodnih dokumenata.

Ključne riječi: nasilje, porodica, krivični postupak, međunarodni standardi, Bosna i Hercegovina.

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles