KAZNA MALOLJETNIČKOG ZATVORA U REPUBLICI HRVATSKOJ KAO NAJTEŽA KAZNENOPRAVNA SANKCIJA ZA MLADE POČINITELJE KAZNENIH DJELA

##article.authors##

  • Ivica Luketić

##article.abstract##

Maloljetničko kazneno pravo poseban je i specifičan dio kaznenog procesnog prava kojim se uređuje položaj maloljetnog počinitelja kaznenog djela. Kazna maloljetničkog zatvora u Republici Hrvatskoj se izvršava u nekoliko kaznionica i to u zatvorenim, poluotvorenim i otvorenim uvjetima.
U ovom radu ću prikazati postupanje s maloljetnim počiniteljem kojem je izrečena kazna maloljetničkog zatvora ( kao najteža kaznenopravna sankcija) koja se može izreći mladim osobama u sukobu sa zakonom; od upućivanja, izvršavanja pojedinačnog programa postupanja, poslijepenalnog prihvata te otpusta sa izdržavanja kazne maloljetničkog zatvora. Prikazat ću specifičnost i različitost u individualiziranim programima izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora u odnosu na druge zatvorenike ( nedostatak materijalnih i smještajnih kapaciteta, adekvatno stručno osoblje sa specifičnim znanjima i vještinama).
U radu ću prikazati brojčane pokazatelje koji se tiču kazne maloljetničkog zatvora (izricanje te izvršavanje kazne), a kroz prikaz slučaja, prikazat ću u praksi izricanje kazne maloljetničkog zatvora punoljetnim osobama obzirom na pojedina kaznena djela, odnosno temeljem kojih kriterija i specifičnosti je sud pojedincu (mlađem punoljetniku) odredio kaznu maloljetničkog zatvora, a ne kaznu zatvora.
Ključne riječi: osuđeni maloljetnici,maloljetnički zatvor,tretman maloljetnika, Zakon o sudovima za madež,

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles