ZLOSTAVLJANJE I ISKORIŠTAVANJE DJECE U ONLINE OKRUŽENJU: ANALIZA DOKUMENTACIJE OSUĐENIH POČINITELJA U PROBACIJSKOM I ZATVORSKOM SUSTAVU U HRVATSKOJ

##article.authors##

  • Goran Brkić
  • Lucija Vejmelka
  • Katarina Radat

##article.abstract##

Slučajevi seksualnog zlostavljanja i iskorištavanje djece predstavljaju najekstremniji oblik zlostavljanja djece u online okruženju. Obzirom na izazove provođenja istraživanja na ovom području prisutan je manjak istraživačkih nalaza na ovom području. Iako se nacionalna zakonodavstva još uvijek služe terminologijom dječje pornografije u online okruženju u ovom radu će se koristiti prikladna terminologija bazirana na međunarodnim standardima. Provedeno je istraživanje analize dokumentacije osuđenih počinitelja kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta u online okruženju. Cilj istraživanja je na temelju identificiranih sociodemografskih karakteristika počinitelja te karakteristika kaznenog djela i izrečenih sankcija doprinijeti boljem razumijevanju kaznenih djela na štetu djece i maloljetnih osoba u području seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece u online okruženju u Hrvatskoj. obzirom na da se radi o deskriptivnom istraživanja koje služi opisivanju osobina populacije počinitelja kao i deskripciji obilježja kaznenih djela i izrečenih sankcija nije potrebno postaviti probleme i hipoteze istraživanja. Provedena je sadržajna analiza dokumentacije probacijskih ureda i zatvorskog sustava na području Republike Hrvatske osuđenih počinitelja kaznenog djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece u online okruženju u posljednjih 5 godina. U svrhu ovog istraživanja konstruirana je provjerna lista za prikupljanje podataka. Analiza dostupne dokumentacije uključila je: presude, rješenja o uvjetnom otpustu, pojedinačne programa postupanja probacijskih ureda, izvješća iz kazneno-prekršajne evidencije i socioanamnestičke podatke zatvora ili kaznionice osuđenih počinitelja kaznenog djela. Istraživanje je uvažilo etičke smjernice pri provođenju istraživanja, suglasnost za provođenje istraživanja dobiveno je od Ministarstva pravosuđa i uprave, a s
obzirom na povjerljivost podataka iz analize su uklonjeni osobni podaci iz kojih bi bilo moguće identificirati identitet počinitelja analizirane dokumentacije. Obzirom na manjak istraživanja na ovom području rezultati su značajni za bolje razumijevanje kaznenih djela zlostavljanja i iskorištavanja djece u online okruženju te obilježja počinitelja, kaznenih djela i izrečenih sankcija na ovom području. Rezultati mogu biti korisni stručnjacima iz pravosudnog sektora te ostalim praktičarima na području zaštitite djece.

Ključne riječi: seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece u online okruženju, analiza dokumentacije, osuđeni počinitelji

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles