VASPITNI NALOG KAO ALTERNATIVNA MERA PREMA MALOLETNICIMA

##article.authors##

  • Nikola Terzić

##article.abstract##

Pri razmatranju raznovrsnih oblika i fenomenoloških karakteristika kriminaliteta maloletnika ne smemo izgubiti iz vida da je ovako delikventno ponašanje skup ličnih svojstava maloletnika i same sredine u kojoj maloletnik odrasta. S tim u vezi, u Crnog Gori je 2011. godine donesen poseban zakon koji sa krajnjim senzibilitetom tretira pitanje maloletnika i njihove krivične odgovornosti. U tom smislu u radu će se akcenat staviti na vaspitni nalog kao alternativnu meru koja se može izreći maloletnom učioniocu prema odredbama zaknodavstva Crne Gore uz analize prirode ovih mera sa aspekta generalne i specijalne prevencije kriminaliteta.
Ključne riječi: maloletnička delikvencija, vaspitne mere, vaspitni nalog, kriminalitet.

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles