СОЦИЈАЛНА АНАМНЕЗА У ФУНКЦИЈИ ПРОЦЈЕНЕ И ДИЈАГНОСТИКЕ МАЛОЉЕТНОГ ПРЕСТУПНИКА У КРИВИЧНО-ПРАВНОМ ПОСТУПКУ

##article.authors##

  • Љубинка Лазић

##article.abstract##

Социјална анамнеза је значајна за одлуке у кривично-правном поступку према малољетним преступницима. Значајна је за што хуманији приступ малољетнику као дјетету а што је битан задатак органа старатељства. Процјена личности малољетника са социјалном дијагнозом, прогнозом и приједлогом мјера су основа садржаја социјалне анамнезе која се
израђује на захтјев тужиоца или судије у поступку према дјеци и малољетницима у кривичном поступку. Предмет овог рада јесте управо социјална анамнеза која се доставља прије покретања кривичног поступка, тачније методологија њене израде. Циљ квалитативне анализе садржаја 100 извјештаја које је сачинило пет центара за социјални рад у Републици Српској, је био увидјети начин израде социјалне анамнезе у смислу методских поступака које радници користе. Значај ове анализе се може посматрати кроз закључак о значају социјалне анамнезе, о кориштењу метода социјалног рада у пракси. Закључци се односе на стуктуру извјештаја о малољетном преступнику, на шароликост миетодских поступака које радици користе, структури извјештаја, а затим и по профилима радника који га израђују.

Кључне ријечи: социјална анамнеза, малољетни преступник, кривично-правни поступак

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles