DJECA POTENCIJALNE ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA - PREPOZNAVANJE I IDENTIFIKACIJA

##article.authors##

  • Samira Hunček

##article.abstract##

Trgovina ne pogađa samo pojedinca koji je objekat vršenja krivičnog djela, nego ima i negativne učinke na socijalne i ekonomske aspekte savremenog društva, u čemu su saglasni i brojni autori koji opisuju ovu pojavu. Ona danas podrazumijeva nekoliko kažnjivih radnji izvršenja, od kojih su najvažnije: regrutiranje, transport, transfer, sakrivanje ili prihvatanje osoba, koristeći silu, otmicu, prevaru i lukavstvo, prinudu, zloupotrebu sile, dajući ili primajući novac ili neku drugu korist da bi uspjeli upravljati drugom osobom u cilju eksploatacije.
U proteklom periodu većina aktivnosti usmjerenih na istraživanje krivičnih djela trgovine ljudima bila je usmjerena na slučajeve seksualne eksploatacije. Trenutno je neophodno pojačati aktivnosti na istraživanju i procesiranju krivičnih djela trgovine ljudima u svrhu prisilnog rada, organiziranog prisilnog prosjačenja, ugovorenih brakova kao i krivičnih djela koja mogu pogodovati trgovini ljudima. U novijem regionalnom pristupu, Konvencijom Vijeća Evrope o akciji protiv trgovine ljudima (Konvencija Vijeća Evrope) proširuje se zaštita iz Protokola iz Palerma, tako da obuhvata unutarnju trgovinu ljudima. Međunarodnim standardima jasno se propisuje da je trgovina ljudima kršenje međunarodnih normi, te obavezuju države članice da poduzimaju učinkovite mjere krivičnog gonjenja počinilaca, mjere zaštite žrtve i preventivne mjere.

Najčešće okolnosti u kojim se djeca regrutiraju radi trgovine ljudima mogu biti sljedeći: socijalno i ekonomski ugrožena porodica; porodice je iz ruralne sredine koja se oslanja na finansijsku pomoć djece koja stasaju za rad; u pitanju su djeca bez roditeljskog staranja, djeca razvedenih roditelja ili djeca koja su usljed ratnih događanja ostala bez jednog ili oba roditelja; djeca su smještena u institucijama; dolaze iz porodice gdje su roditelji na radu u inostranstvu; dolaze iz porodice sa djecom ometenom u psihičkom i fizičkom razvoju; dolaze iz porodice gdje su roditelji zavisnici; dolaze iz porodice bez prijavljenog boravišta (prebivališta).

U slučaju otkrivanja ovih slučajeva, od ključnog je značaja žrtvi osigurati smještaj, sigurnost i podršku, raditi sa žrtvom u smislu odgovarajućih terapija i priprema za nastavak postupka i reintegraciji u normalne društvene tokove.

Ključne riječi: djeca, seksualno iskorištavanje,zaštita, asistencija, identifikacija, referalni mehanizam.

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles