NASILNA VIKTIMIZACIJA DJECE U PANDEMIJSKIM UVJETIMA ŽIVLJENJA U HRVATSKOJ

##article.authors##

  • Davorka Martinjak
  • Irma Kovčo Vukadin
  • Suzana Kikić

##article.abstract##

Pandemija uzrokovana Covid-19 virusom stubokom je promijenila način života u cijelom svijetu i prisilila države i pojedince na cijeli niz prilagodbi u svakodnevnom funkcioniranju. Prilagodbe na način življenja u pandemijskim uvjetima podrazumijevale su uvođenje cijelog niza mjera na državnoj razini koje su usmjerene na sprječavanje širenja pandemije i u velikom broju država su podrazumijevale uvođenje mjera socijalnog distanciranja, zatvaranja škola, ograničavanja ili potpune zabrane rada uslužnih djelatnosti i drugih mjera. Uvedene mjere utjecale su na sve građane, no postoje određene društvene skupine koje ipak zaslužuju posebnu pozornost u ovakvim kriznim situacijama, a to su djeca. Posebno važno je pitanje eventualnih promjena u nasilnoj viktimizaciji djece u pandemijskim uvjetima življenja. Cilj rada odnosi se na utvrđivanje strukture nasilne viktimizacije djece prema odabranim skupinama kaznenih djela i utvrđivanje promjena u opsegu nasilne viktimizacije djece u 2020. godini u
odnosu na 2019. godinu. Analiza policijskih podataka ukazuje na sljedeće: 1) najzastupljeniji oblik nasilne viktimizacije djece je zlostavljanje djece; 2) u 2020. godini bilježi se porast broja prijava za kaznena djela tjelesne ozljede, prisile, povrede djetetovih prava i nasilja u obitelji; 3) primjetan je pad broja djece žrtava obiteljskog nasilja po prekršajnoj osnovi, 4) kod većine analiziranih kaznenih djela bilježe se mjesečne oscilacije u 2020. u odnosu na 2019. godinu; 5) smanjenje broja djece žrtava obiteljskog nasilja primjetno je u gotovo svim mjesecima 2020. godine u odnosu na 2019. godinu. Zaključno se konstatiraju određene promjene u opsegu i strukturi nasilne viktimizacije djece u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, ističe nemogućnost analize utjecaja pandemijskih mjera na te promjene zbog značajki policijskih statističkih podataka te se naglašava značaj uspostave pouzdane baze podataka o nasilnoj viktimizaciji djece.

Ključne riječi: nasilje, djeca, Covid-19, policijski podaci, Hrvatska

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles