DECA KAO ŽRTVE KRIMINALA OD STRANE MALOLETNIKA

##article.authors##

  • Gordana Nikolić

##article.abstract##

Deca, kao najosetljiva i najzištećenija kategorija društva, krivično neodgovorna, se nažalost ipak javljaju u ulozi žrtvi krivičnih dela. Iako se njihova zaštita ogleda od strane čitavog društva, svih subjekata bezbednosti i pravne zaštite, statistički i realni podaci koji se pojavljuju ukazuju na činjenicu da je ova najosetljivija društvena kategorija ipak „na udaru“ mnogih krivičnih dela gde se pojavljuju kao njihove žrtve. Deca, zbog svoje starosne granice i još uvek nedovoljno razvijenih sposobnosti za adekvatnu preocenu su specificna kao žtve krivičnih dela u slučaju da se radi o punoletnim učiniocima, dok posebnu specificnost u izvršenju krivičnih dela nad decom imaju maloletnici u slučaju da se javljaju kao učinioci. U tome ide u prilog činjenica da su maloletnici i deca zbog bliske starosne strukture u većoj mogućnosti da medjusobno budu izvršioci i žrtve kriminala, posebno njihovo druženje, vannastavno okupljanje, pohadjanje skole itd. u odnosu na punoletne izvršioci i decu kao njihove potencijalne žrtve. U tom slučaju se najčešće radi o tzv „vršnjackom nasilju“ kao obliku kriminala između vrnjaka. Imajući u vidu da su deca krivično neodgovorna i da ne podležu krivičnoj odgovornosti, nezahvalno je ovu osetljivu kategoriju analizirati uopste sa aspekta žrtve. S obzirom da se u ovoj kategoriji nalaze, autor se u radu bavi upravo ovom problematikom, gde decu analizira u uloži žrtve kriminala, kao skupa krivičnih dela, nad kojim su izvršena od strane maloletnika, kao njihove bliske strarosne granice. Pored teorijskog obrazloženja pojma dece i maloletnika u krivičnom pravu, autor statističkim metodom analizira zastupljenost izvršenja krivičnih dela od strane maloletnika prema deci u vremenskom periodu od pet godina na teritoriji Republike Srbije prikazom konkretnih statističkih podataka iz skoro svih grupa krivčnih dela, na osnovu čega se izvodi zaključak koja su dela najzastuplenija u izvršenju,, kao i o njihovoj dinamici izvršenja, a sve u cilju buduceg sprečavanja vršenja dela nad ovom specifičnoj društvenoj kategoriji.
Ključne reči: deca, maloletnici, kriminal, krivična dela, učinioci, žrtve.

Downloads

##submissions.published##

2022-02-21

##issue.issue##

##section.section##

Articles