SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE I ISKORIŠTAVANJE DJECE U HRVATSKOJ

Authors

  • Irma Kovčo Vukadin

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0122267K%20

Keywords:

seksualno zlostavljanje djece, seksualno iskorištavanje djece, Hrvatska, službeni podaci

Abstract

Prema procjenama relevantnih međunarodnih institucija, svake godine milijuni djece diljem svijeta postaju žrtvama spolnog zlostavljanja i iskorištavanja. Prema posljednjim globalnim podacima, 18% djevojčica i 7,6% dječaka do 18-te godine dožive seksualnu viktimizaciju u svijetu. Europski i hrvatski podaci se također kreću u navedenim okvirima. Prvi korak u odgovornoj društvenoj reakciji na problem seksualne viktimizacije djece (nakon postavljanja adekvatnog zakonskog okvira) je praćenje problema na nacionalnoj razini. Stoga je cilj ovog rada bio utvrditi: 1. opseg seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece u Hrvatskoj, 2. sudsku praksu sankcioniranja počinitelja, 3. značajke djela i počinitelja te 4. trajanje postupka. Analizirani su podaci o kaznenim djelima spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece prema podacima Državnog zavoda za statistiku u razdoblju od 2013. do 2021. godine. Analiza pokazuje kako počinitelji ovih kaznenih djela čine manji dio ukupnog broja počinitelja te kako je najčešće kazneno djelo Spolna zlouporaba djeteta mlađeg od 15 godina. Počiniteljima ovih delikata suci uglavnom izriču bezuvjetne kazne zatvora, te se kazna zatvora najčešće izriče  u trajanju od 6 do 12 mjeseci. Jedna trećina počinitelja kaznena djela čini u stjecaju, manji dio u sudioništvu te je jedna petina počinitelja prethodno osuđivana. Počinitelji su dominantno muškarci sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem hrvatskog državljanstva koji su neoženjeni. Postupak od prijave do pravomoćne presude najčešće traje godinu dana i dulje. Rezultati analize ukazuju na dodatna pitanja koja bi bilo vrijedno istražiti.

Downloads

Published

2023-02-03