PRIMJENA ODGOJNIH PREPORUKA PREMA MALOLJETNICIMA U KANTONU SARAJEVO

Authors

  • Nina Babić

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0122366B

Keywords:

maloljetničko prestupništvo, zakonska regulativa, odgojne preporuke

Abstract

U Federaciji Bosne i Hercegovine je kreiranjem i donošenjem zasebnog zakonskog propisa koji tretira maloljetničko prestupništvo ukazano na vaţnost odvojenog pristupa mladima sa društveno neprihvatljivim oblicima ponašanja, u odnosu na kategoriju odraslih prestupnika. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine je usvojen 2014. godine. U poreĎenju sa  ranijim Krivičnim zakonom, Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija i Zakonom o krivičnom postupku koji su regulisali i oblast maloljetničkog prestupništva, u pomenuti Zakon su uvrštene nove alternativne mjere i krivične sankcije, izvršene izmjene i dopune postojećih, te redefinisani periodi njihove provedbe. Neosporno je da se donošenjem Zakona stvorila podloga za adekvatniji, posvećeniji i efikasniji pristup djeci i maloljetnicima koji ispoljavaju odreĎene poremećaje u ponašanju i vrše krivična djela, kao i mogućnosti za prevenciju recidivizma, naročito kroz alternativne mjere. MeĎutim, postavlja se pitanje koliko je primjena samog Zakona zaţivjela u praksi. U ovom radu će fokus biti na odgojnim preporukama, čiji je primarni cilj nepokretanje krivičnog postupka prema maloljenticima, te razvijanje i jačanje njihove lične odgovornosti, a u svrhu sprečavanja recidivizma i činjenja krivičnih djela u budućnosti. Analizom dostupne dokumentacije će se nastojati utvrditi u kojoj mjeri se odgojne preporuke primjenjuju prema maloljetnicima u Kantonu Sarajevo, najčešće primijenjene odgojne preporuke, kao i teškoće u primjeni svih Zakonom definisanih preporuka.

Downloads

Published

2023-02-03
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d