ПОСЉЕДИЦЕ ДРУШТВЕНЕ КРИЗЕ И АНОМИЈЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ: УТИЦАЈ КОНЗУМЕРИЗМА И ЕКСТРИНЗИЧКИХ ЦИЉЕВА НА АНКСИОЗНОСТ И ДЕПРЕСИЈУ МЛАДИХ

Authors

  • Душанка Слијепчевић
  • Жана Врућинић

DOI:

https://doi.org/10.7251/ACMZ0122403S

Keywords:

конзумеризам, екстринзички циљеви, анксиозност, депресија, потенцијална делинквенција

Abstract

Истраживачки проблем се односи на потешкоће људи с менталним здрављем изазване актуелним облицима друштвене кризе (пандемија корона-вируса и пост-ковид фаза санације „штете“). Предмет истраживања су посљедице друштвене кризе и аномије у савременом друштву на глобалном нивоу, првом половином 21. вијека. Фокус је на питању: Утичу ли конзумеризам и екстринзички циљеви на проблем анксиозности и депресије младих који неријетко резултује мјешовитим, анксиозно – депресивним, „поремећајем“ личности?Циљеви истраживања су научна дескрипција и разумијевање, са становишта једног од узрока проблема– конзумеризма („отуђење од смислених вриједности“) и, с њим повезаних, екстринзичких циљева који су у функцији репродукције инструментално- рационалног дјелања. Друштвеним чињеницама вишег теоријског и мисаоног реда – друштвеном кризом, аномијом, алијенацијом и асоцијалношћу, прошириће се структурална анализа проблема. Објасниће се свих 9 научно доказаних узрока (узрочна експланација) проблема, с акцентом на 7 социо-културних фактора, док ће незнатна пажња бити на не- друштвеним узрочницима. Тежиће се и научној предикцији утицаја анксиозности и депресије односно мјешовитог дисбаланса личности на потенцијалну делинквенцију, као аналитичку категорију, којом се лакше оправдава безбједносна контрола становништва од стране државних апарата принуде. Главни метод је структурална анализа, заснована на разумијевајућем и експликативном приступу феномену, а користи се и „антипсихијатријски“ приступ. Резултати се односе на 9 (за социологију – открића) научно доказаних узрока анксиозности и депресије (према научним истраживањима, која је синтетисао Јохан Хари): 1)

„отуђење од садржајног посла“, 2) „отуђење од других људи“, 3) „отуђење од смислених вриједности“, 4) „отуђење од трауме из дјетињства“, 5) „отуђење од статуса и поштовања“, 6) „отуђење од свијета природе“, 7) „отуђење од оптимистичне и сигурне будућности“, 8) и 9) „улога гена и промјена у мозгу“. Показана је сензибилност за актуелна и важна питања друштвеног живота и њихове класичне и савремене концептуализације, те за приједлог неочекиваних начина рјешавања.

Downloads

Published

2023-02-03
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d