VANNASTAVNE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI PEDAGOŠKE PREVENCIJE NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA MLADIH

Authors

  • Draga Šijaković
  • Sandra Bjelan-Guska

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0122485S

Keywords:

slobodno vrijeme, mladi, neprihvatljivi oblici ponašanja, pedagoška prevencija

Abstract

Slobodno vrijeme jedan je od vaţnih faktora koji djeluju na razvoj ličnosti mladog čovjeka, a intencionalno odgojno djelovanje u njemu ima tri funkcije: preventivnu, formativnu i kurativnu. U ovom radu ispitivali smo slobodno vrijeme u funkciji pedagoške prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja mladih u cilju utvrđivanja njegovih sadrţaja, oblika i aktivnosti u ovoj domeni. Istraţivanje je realizirano na uzorku od 200 srednjoškolaca i 4 školska pedagoga u Trebinju. Opšta istraţivačka hipoteza - da slobodno vrijeme mladih pruţa značajne mogućnosti za pedagošku prevenciju uz poticaj i pomoć mladima u njegovom osmišljavanju i produktivnom korištenju, te da je odgoj mladih za slobodno vrijeme i u njemu neopravdano zapostavljen u teorijskoj i praktičnoj odgojnoj djelatnosti, potvrđena je dobijenim nalazima, kao i podhipoteze o funkcionalnosti aktivnosti mladih u slobodnom vremenu i uticaju spola na manifestovanje društveno neprihvatljivih ponašanja. Djelimično su potvrĎene hipoteze o uopćenom ispoljavanju ovih oblika ponašanja mladih, uticaju dobi, socioekonomskog statusa i sudjelovanja u vannastavnim i vanškolskim aktivnostima na pojavu fenomena te stavovima pedagoga o društveno neprihvatljivim ponašanjima mladih i efektima školskih preventivnih programa. Dobijeni nalazi idu u prilog rezultatima studija drugih autora i zaključcima koji iz njih proizlaze o tome kako se potencijali slobodnog vremena za pozitivan razvoj i prevenciju koriste u insuficijentnoj mjeri. U daljnjim ispitivanjima ove problematike dragocjeno bi bilo usmjeriti paţnju na sociodemografska obiljeţja čiji uticaj na provoĎenje slobodnog vremena ovdje nije ispitan, a koje su se u drugim istraţivanjima i praksi pokazale značajnima. Zaključna razmatranja daju smjernice za unapređenje programa i aktivnosti slobodnog vremena u svrhu pedagoške prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja mladih.

Downloads

Published

2023-02-03
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d