ZASTUPLJENOST TEMA BITNIH U NASTAVNOM PROCESU I PRIJEDLOZI UČENIKA ZA POBOLJŠANJE ODNOSA

Authors

  • Marijana Škutor

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0122507S

Keywords:

nastavni proces, ravnopravnost spolova, učenička komunikacija, zastupljenost bitnih tema, vršnjačko nasilje

Abstract

Suvremeni kurikul stavlja učenika u ulogu aktivnog sudionika i subjekta odgojne djelatnosti. Sve je veća zastupljenost istraţivanja o mišljenjima učenika u svrhu poboljšanja kvalitete učenja i poučavanja, ali i komunikacije učenik i učitelj. Stoga je prvi cilj istraţivanja bio ispitati i analizirati mišljenja učenika o temama o kojima je (ne)potrebno učiti u školi. Drugi cilj je bio detektirati učeničke prijedloge u korist poboljšanja odnosa u školi. Prigodan uzorak činilo je 399 srednjoškolaca u dobi od 15-19 godina.Upitnik primijenjen u istraţivanju nudi 15 tema o kojima su učenici imali priliku učiti u školi ili teme o kojima po njihovoj procjeni nije potrebno učiti. Skala procjene od pet stupnjeva nudi mogućnost procjene od (nimalo, malo, osrednje, mnogo, izrazito mnogo). Prema nalazima istraţivanja učenici su najmanje učili o ravnopravnosti spolova a najviše o vršnjačkom nasilju. Učenici su takoĎer imali mogućnost davanja prijedloga i slobodnog iznošenja svojih razmišljanja o poboljšanju odnosa kako bi isti uz potporu školskog osoblja mogli pridonijeti kvaliteti komunikacije i nastavnom procesu. Sve te aktivnosti moguće pridonose uspješnijoj realizaciji nastavnih aktivnosti i odgojno-obrazovnog procesa u cijelosti.

Downloads

Published

2023-02-03