OTROCI IN ZASVOJENOST V DRUŽINI

Authors

  • Nataša Rijavec Klobučar
  • Janez Simonič

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZCMZ0122694R

Keywords:

zasvojenost, družina, zloraba, razvoj otroka, odnosi

Abstract

Zasvojenost je velik javnozdravstveni in druţbeni problem. Zapleti zaradi zasvojenosti se lahko pojavljajo v javni ali zasebni sferi. V druţini, v kateri so starši odvisniki od substanc, se druţinska dinamika spremeni in razvijejo se spremljajoči pojavi, ki so škodljivi za psihosocialni razvoj otroka, posledice tega pa so vidne tudi v odraslosti. Pri številnih otrocih se pokaţe povečano tveganje za razvoj teţav na čustvenem, socialnem, vedenjskem in kognitivno-učnem področju, posledice pa so vidne tudi v njihovi odrasli dobi. V raziskavi smo preverjali, kakšna je povezanost med zlorabo substanc v izvorni druţini in nekaterimi okoliščinami ter vidiki doţivljanja v otroštvu (zloraba substanc, ocena funkcionalnosti druţinskega ţivljenja) in v odraslosti (zasvojenost, doţivljanje osebnih problemov in moči, regulacija čustev). Rezultati raziskave, v katero je bilo vključenih 465 udeležencev, kažejo, da več ko je bilo zlorabe substanc v izvorni družini, slabša je bila njena funkcionalnost in več je bilo v otroštvu različnih oblik zlorabe in zanemarjanja. Obstaja tudi statistično pomembna povezanost med zlorabo substanc v izvorni družini in več težav z zlorabo substanc v odraslosti, doţivljanjem niţje funkcionalnosti v odraslosti (več individualnih problemov in manj moči) ter več teţavami pri regulaciji čustev. Otroci zasvojenih staršev so zaradi obremenjujočih okoliščin v otroštvu bolj ranljivi za razvoj zapletov v otroštvu in odraslosti, zato je utemeljena in smiselna potreba po psihosocialni in terapevtski podpori, ki bo upoštevala področja, ki so v teh okoliščinah najbolj izpostavljena in prizadeta.

Downloads

Published

2023-02-03
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d