Editorial Team

RESPONSIBLE PERSON OF PUBLISHER / ODGOVORNO LICE IZDAVAČA: DARKO Uremović
EDITOR OF PUBLISHER / UREDNIK IZDAVAČA: ALEKSANDRA Vidović
Editor-in-chief / Glavni i odgovorni urednik: ZORKA Grandov, (PUA), BiH
Vice Editor–in-chief / Zamjenik glavnog i odgovornog urednika: SANEL Jakupović, (PUA),BiH

JOURNAL COUNCIL / SAVJET ČASOPISA: Zoran AVRAMOVIĆ (rektor / rector PUA),
Predsjednik / Chairman: Esad JAKUPOVIĆ (PUA), član / member; Darko UREMOVIĆ (PUA), član / member; Siniša ALEKSIĆ (PUA), član / member

EDITORIAL BOARD / UREDNIČKI ODBOR:
Zorka GRANDOV (PUA), glavni i odgovorni urednik / editor-in-chief
Sanel JAKUPOVIĆ (PUA), zamjenik glavnog i odgovornog urednika / vice editor-in-chief
Vladimir STOJANOVIĆ (PUA), član / member
Velibor PEULIĆ (PUA), član / member
Bogdana V.GLIGORIĆ (PUA), član / member
Ibrahim OBHOĐAŠ (Sveučilište / University of „Vitez“), član / member
Aleksandra VIDOVIĆ (PUA), član / member
Enes HAŠIĆ (Univerzitet / University of Zenica), član / member

Technical Secretary / Tehnički sekretar: ALJOŠA Kostić
Technical editor / Tehnički urednik: SRETKO Bojić
Lector of the Serbian language / Lektor srpskog jezika: TANJA Ančić
Lector of the English language / Lektor engleskog jezika: STOJANKA Radić
Web design / Web dizajn: ALEN Tatarević