KONKURENTNO VISOKO OBRAZOVANJE ZA SUVREMENO TRŽIŠTE RADA

Authors

  • Anica Hunjet Sveučilište Sjever, 104. Brigade 3, Varaždin
  • Goran Kozina Sveučilište Sjever, 104. Brigade 3, Varaždin

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1402184H

Abstract

Značajna uloga sustava visokog obrazovanja je produkcija znanstvenih kadrova koji će biti sposobni racionalnim povezivanjem i usklađivanjem ljudskih spoznaja unaprijediti znanstvenu djelatnost, odnosno doći do otkrića koja podižu kvalitetu življenja, a korisno se primjenjuju u funkciji gospodarskog razvoja.
U cilju provođenja reformi Bolonjskog procesa jedan od prioriteta su i ishodi učenja, a sve radi osiguravanja sustava kvalitete u visokom obrazovanju. Jedan od programa mobilnosti studenata je podprogram Erasmus. U reformi visokog obrazovanja vrlo je bitan hrvatski kvalifikacijski okvir koji jasno definira kompetencije pojedinaca, što će s druge strane osigurati lakšu zapošljivost. Republika Hrvatska mora biti usmjerena prema budućnosti te se u tom smislu treba stalno mijenjati i prilagođavati prema potrebama tržišta rada kako bi i sam sustav visokog obrazovanja ostao konkurentan i kako bi mogao odgovoriti na sve izazove moderne i užurbane globalizacije.
U okviru istraživanja nastojalo se utvrditi kakve su spoznaje studenata o upravljanju znanjem u sustavu visokog obrazovanja te kako vrednuju znanja i vještine stečene tijekom studiranja na veleučilištu, poglavito u smislu kompetencija potrebnih za zapošljavanje i uspjeh na tržištu rada. Rezultati istraživanja će u konačnici ukazati na prednosti i nedostatke školovanja na veleučilištima te nositeljima hrvatske visokoobrazovne politike poslužiti kao podloga za moguće korektivne aktivnosti i kreiranje budućih strategija razvoja. Ovaj rad temelji se na analizi ankete provedene među studentima šest hrvatskih veleučilišta, čiji će rezultati biti prezentirani. U analizi prikupljenih podataka posebno mjesto zauzimaju različite statističke metode.

Author Biographies

Anica Hunjet, Sveučilište Sjever, 104. Brigade 3, Varaždin

docent

Goran Kozina, Sveučilište Sjever, 104. Brigade 3, Varaždin

docent

Published

2014-12-15