KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST KAO MARKETING STRATEGIJA

Authors

  • Ivana Projović Visoka strukovna škola za propaganda i odnose sa javnošću, Palmira Toljatija 5, Novi Beograd
  • Nevenka Popović Šević Business Academy, LINK GROUP, Cara Dušana 34, Zemun

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1402260P

Abstract

Predmet ovog rada predstavlja korporativna društvena odgovornost kao marketing strategija kompanija, koje jedinstvenim, inovativnim i društveno odgovornim aktivnostima uspevaju da se promovišu i postignu što bolju konkuretnost na tržištu. Korporativna društvena odgovornost je u savemenom poslovanju često korišćen koncept, kojim se nastoji ostvariti doprinos rešenju važnih društvenih pitanja i istovremeno problema društvene zajednice u kojoj kompanije posluju. U zavisnosti od toga koliko se kompanija promišljeno bavi društveno odgovornim projektima kojima upravlja, kao i principima njihovog ostvarenja, zavise i načini afirmisanja postignutih rezultata. Pored implementacije društveno odgovornih principa i inicijativa, neophodno je i efikasno promovisanje istih, uz adekvatnu primenu interne i eksterne komunikacije. Implementacijom društveno odgovornih aktivnosti, kompanija stiče zavidnu konkurentsku prednost, ojačava poziciju svojih brendova u proizvodima/uslugama, stiče naklonost pretpostavljenih državnih tela ali i celokupne društvene zajednice. Pregledom i analizom dostupne literature u radu je prikazano kako korporativna društvena odgovornost utiče na dalji razvoj preduzeća, stvaranje konkurentske prednosti, kreiranje imidža istog i, pre svega, ostvaruje naklonost krajnjih korisnika i zajednice u kojoj posluje implementacijom usklađenih standarda poslovanja, etike u radu i održivih poslovnih i marketing strategija. Autorke u radu ukazuju na ulogu i značaj društveno odgovornog marketinga, svih poželjnih aktivnosti i načina implementacije istih radi poboljšanja poslovnih performansi kompanije i što boljeg pozicioniranja na tržištu, ali i na izvestan skepticizam potrošača koji može nastati direktnim oglašavanjem.

Author Biographies

Ivana Projović, Visoka strukovna škola za propaganda i odnose sa javnošću, Palmira Toljatija 5, Novi Beograd

Doktor političkih nauka, predavač visokih strukovnih studija

Nevenka Popović Šević, Business Academy, LINK GROUP, Cara Dušana 34, Zemun

Magistar ekonomskih nauka

Published

2014-12-15