POSTMODERAN PRISTUP MASOVNOM KOMUNICIRANJU: ULOGA INTERNETA U OBRAZOVANJU I SAVREMENIM TRŽIŠNIM KRETANJIMA

Authors

  • Jelena Bajić Megatrend univerziteta u Beogradu; Professional Stock Invest A.D., Bulevar Vojvode Mišića 17, Beograd

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1402320B

Abstract

Savremeno doba čoveku je donelo potpunu zavisnost od digitalne tehnologije, a njen prodor u naše živote ubrzala je globalizacija, prevlast kapitalizma, sloboda tržišta i finansijska liberalizacija. U postmodernoj komunikaciji sve se promenilo. Novi softver je omogućio imitaciju urbanog i prirodnog okruženja, igru svetla i refleksije i kreiranje veštačkih ljudskih emocija. Naše oči, ali i psiha toliko su se navikli na specijalne efekte da je postalo teško razlikovati stvarne scene od digitalne obrade. Međutim, sve novonastale promene imaju dublje posledice od imitacije stvarnog sveta. Nastala je epistemološka, odnosno saznajna revolucija koja utiče na naše poimanje sveta i naučno znanje svega poznatog. Sve naše znanje, o materiji i energiji, nastanku sveta, biologiji, genetici i sl., sve je prebačeno u kompjuterske fajlove. Celokupni naučni opus je sada digitalizovan i sve je usmereno na digitalno korišćenje. Ne samo nauka, svi apsekti ljudskog društva preusmereni su na korišćenje pomoću digitalnog jezika. Zahvaljujući razvoju informacionih i komunikacionih tehnologija, savremeni čovek može u bilo kojem trenutku doći do bilo koje informacije, i to ne pomerajući se iz udobnosti svoga doma. U ovom istorijskom trenutku potrebno je naglasiti hitnost davanja visokog prioriteta IT pismenosti. Jer, internet i njegove aplikacije, poput blogova, mobilnih telefona, internet stranica i sajber zajednica, predstavljaju ogromnu promenu u komunikaciji, obrazovanju i tržišnim tendencijama današnjice. Promenu koja znači da „onlajn prostorima” treba posvetiti mnogo veću pažnju.

Author Biography

Jelena Bajić, Megatrend univerziteta u Beogradu; Professional Stock Invest A.D., Bulevar Vojvode Mišića 17, Beograd

Master komunikolog, doktorand na Fakultetu za kulturu i medije

Published

2014-12-15