ORGANIZACIONE PROMJENE PODRŽANE INFORMACIONOM TEHNOLOGIJOM KAO ODGOVOR NA IZAZOVE GLOBALIZACIJE

Authors

  • Mihajlo Travar M:tel
  • Mirjana Stojanović-Trivanović Hypo Alpe Adria banka

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1402356T

Abstract

Organizacije u današnjem vremenu moraju da imaju sposobnost inovacija i promjena, ne samo da bi ostvarili prosperitet, već i da bi opstali u svijetu sve veće konkurencije. Naime, internacionalne ekonomske integracije, sazrijevanje domaćeg tržišta, prelazak na kapitalizam u bivšim komunističkim regionima, i globalizacije u ekonomiji utiču na svaku oblast poslovanja. Da bi se prepoznale i obuzdale opasnosti i iskoristile postojeće prilike, današnje organizacije preduzimaju dramatične promjene u svim oblastima djelovanja. Organizacije koje investiraju većinu svoga vremena i sredstava u održavanju „status quo“, ne mogu očekivati ostvarenje prosperiteta u današnjem svijetu konstanih promjena i nesigurnosti. Potrebno je naglasiti da u informatičkoj eri intelektualna imovina organizacije (znanja, informacije…) ima veći značaj od njene materijalne imovine. Pored kadrova, finansija i proizvodnih kapaciteta, u glavne resurse bitne za prilagođavanje spada, prije svega, organizaciona struktura. Radi uspješnog funkcionisanja i razvoja, organizacija mora imati odgovarajuće komunikacije sa svim sektorima domena i sticati informacije koje će joj omogućiti pravovremeno doznavanje aktuelnih promjena u tom domenu da bi im se mogla prilagoditi, kao i predviđanje promjena domena da bi mogla aktivno usmjeriti vlastiti razvoj i funkcionisanje u dinamičkom okruženju. Da bi se procesi, poslovi i zadaci izvršavali efektivno i efikasno i da bi se sagledala potpuna slika organizacije i okruženja, organizacije treba da razvijaju informacione sisteme koji imaju ključnu ulogu u razvoju i funkcionisanju.

Author Biographies

Mihajlo Travar, M:tel

docent

Mirjana Stojanović-Trivanović, Hypo Alpe Adria banka

docent

Published

2014-12-15