ZAPOŠLJAVANJE KAO FAKTOR DRUŠTVENO - EKONOMSKOG RASTA I RAZVOJA I STRATEGIJE POVEĆANJA STOPE ZAPOSLENOSTI U BIH

Authors

  • Miro Džakula Uprava za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka
  • Bojan Danon Uprava za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1501025DZ

Abstract

Bosna i Hercegovina je suočena sa izuzetno visokom stopom nezaposlenosti od 44%, stoga je smanjenje stope nezaposlenosti, u predstojećem periodu, ključ za povećanje životnog standarda stanovništva i društvenog blagostanja, za šta je potrebno iznaći prave strategije jer povećano zapošljavanje mora ići u korak sa povećanom stopom ekonomskog rasta i razvoja, odnosno povećana zaposlenost mora da stvori veću vrijednost od troškova tog zapošljavanja kako bi se obezbjedio i društveni rast i razvoj.
Konstrukcija odgovarajućih strategija, podrazumijeva neophodnost razmatranja svih faktora ekonomskog rasta i razvoja i njihove povezanosti sa zaposlenošću kao faktorom,kako bi se ostvario optimalan mix u realizaciji samog rasta i razvoja.
Da bi društvo bilo ekonomski razvijeno, neophodno je da stopa nezaposlenosti bude što niža jer se tako većina uključuje u stvaranje vrijednosti i bogatstva, drugim riječima postoji visok stepen korelacije između niske nezaposlenosti i visokog životnog standarda, tako je stopa nezaposlenosti u Njemačkoj 5% a u Švajcarskoj 3,4%, s druge strane visoka zaposlenost podrazumijeva i pravedniju distribuciju stvorenog bogatstva i manje socijalne razlike i tenzije.
Smanjiti stopu nezaposlenosti nije lak zadatak jer je riječ o stvaranju novih radnih mjesta, što zahtijeva investicije, a pri tome je potebno i da postoji adekvatna radna snaga da zauzme nova radna mjesta; što znači da se prilikom razvoja strategije zapošljavanja mora voditi računa i o karakteru i kvalifikacijama nezaposlenih, koja slika u BiH nije baš zadovoljavajuća; tako da je za primjenu pojedinih strategija zapošljavanja potrebno uključiti i obrazovni sistem kako bi se izvršile neophodne obuke, odnosno prekvalifikacija i dokvalifikacije nezaposlene radne snage.

Published

2015-07-28