ODNOS PROSJEČNE PLATE U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU U REPUBLICI SRPSKOJ SHODNO NIVOIMA OBRAZOVANJA

Authors

  • Boban Sašić Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Banja Luka
  • Vesna Novaković Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1501099S

Abstract

Javni i privatni sektor su komplementarni dijelovi svake ekonomije bez čije usklađenosti nije moguće ostvarivati kontinuirani privredni rast. Ipak, između ova dva sektora postoje značajne razlike. Jedna od razlika ogleda se u načinu utvrđivanja i visini plata zaposlenih radnika. U privredama u tranziciji, kakve su privrede Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, javni sektor ima značajniju ulogu u ukupnim ekonomskim odnosima, za razliku od razvijenih privreda. Stoga je javni sektor atraktivniji za radnike zbog sigurnosti isplate plate, potpunog poštovanja pozitivnih zakonskih normi i drugih faktora. U javnosti Republike Srpske postoji percepcija da su prosječne plate u javnom sektoru značajno veće od prosječnih plata u privatnom sektoru, što se može smatrati još jednom pogodnošću zaposlenja u javnom sektoru. Cilj ovog rada je da se da odgovor na pitanje da li se i u kojoj mjeri prosječne plate zaposlenih u javnom sektoru razlikuju od prosječnih plata u privatnom sektoru u Republici Srpskoj, vezano za podudarne nivoe obrazovanja? U analizu su uključeni podaci o visini prosječne plate radnika sa visokom stručnom spremom i srednjom stručnom spremom. Došli smo do zaključka da su prosječne plate radnika sa visokom stručnom spremom veće za 4,1% u javnom u odnosu na privatni sektor, dok su prosječne plate radnika sa srednjom stručnom spremom za 34,9% veće u javnom u odnosu na privatni sektor. Ove rezultate treba posmatrati kroz prizmu ograničenja istraživanja, koje smo detaljno opisali u tekstu.

Published

2015-07-28