KONVERGENCIJA REGULATIVA ZA OSNIVANJE BANAKA JAPANA, VELIKE BRITANIJE I NJEMAČKE U GLOBALNOM BANKARSTVU

Authors

  • Zumreta Galijašević Univerzitet „Vitez“, Vitez
  • Tijana Šoja Centralna banka Bosne i Hercegovine
  • Siniša Božičkovi Sberbank ad Banja Luka, Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1501118G

Abstract

Osnivanje banaka uređeno je zakonskim i regulatornim propisima. Regulacija bankarstva predstavlja skup pravila i propisa koje banke moraju zadovoljiti kod ulaska u bankarsku djelatnost. Nacionalni regulatorni okviri kreiraju se shodno modelu bankarskog poslovanja koji se implementira u konkretnoj zemlji, pa se međusobno razlikuju. Problematika regulatornog okvira za osnivanje banaka u okolnostima globalizacije tiče se njegove globalne primjene. Svrha je ispitati na koji način konvergencija regulativa u domenu osnivanja banaka utiče na razvoj i efikasnost bankarstva. U radu se proučavaju specifični regulatorni zahtjevi za osnivanje banaka u Japanu, Velikoj Britaniji i Njemačkoj, uz istovremenu izolaciju ostalih regulatornih zahtjeva. U tu svrhu se koriste metode kvantitativne i kvalitativne analize. Cilj rada je proučiti prednosti i nedostatke pojedinih regulativa, njihova ograničenja, te utvrditi aspekte u kojima ove politike u globalnom bankarstvu konvergiraju. Rezultati istraženog potvrđuju predpostavku o razvoju finansijske infrastrukture i efikasnosti bankarstva uz konvergenciju prema regulativi koja predstavlja najbolju regulatornu praksu. Smjernice dalje konvergencije usmjerene su na prihvatanje modela univerzalnog bankarstva i rješavanje kapitalnog minimuma za poslovnice stranih banaka.

Published

2015-07-28