PRIMENA STATISTIČKE METODE LINEARANOG TRENDA NA IZRAČUNAVANJE VREDNOSTI ULAZNIH TOKOVA SDI U SRBIJI I HRVATSKOJ

Authors

  • Zorka Grandov Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka
  • Biljana Stankov Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
  • Maja Đokić Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću, Beograd

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1302164G

Abstract

Mnoge pogodnosti koje strane direktne investicije obezbeđuju zemljama domaćinima utiču da one predstavljaju jedan od najpoželjnijih oblika pribavljanja svežeg kapitala koji će, između ostalog, ubrzati ekonomske tokove, podstaći nastavak procesa privrednih transformacija, povećati zaposlenost i smanjiti stopu inflacije u zemljama u razvoju. Prvenstveno Hrvatska, a zatim i Srbija su poslednjih godina postale veoma atraktivne investicione destinacije, privlačne mnogim inostranim investitorima koji u ovim zemljama nailaze na prijateljski nastrojene zakone o investiranju, mnogobrojne poreske podsticaje, visoko obrazovanu i u isto vreme jeftinu radnu snagu, veoma povoljne zakone o radu kao i na druge pogodnosti.
Analiziranjem prethodnog kretanja ulaznih tokova stranih direktnih investicija u Srbiji i Hrvatskoj od 1992. godine, pošto je došlo do raspada državne zajednice i osamostaljivanja ovih država, pa sve do 2012. godine kao i primenom statističke metode linearnog trenda odrediće se očekivane vrednosti ulaznih tokova stranih direktnih investicija u pomenutim zemljama u aktuelnoj godini. Prema tome, predmet istraživanja su ulazni tokovi stranih direktnih investicija u Srbiji i Hrvatskoj realizovani u proteklih dvadeset i jednu godinu, ispoljene prethodne varijacije kao i buduće tendencije u kretanju analizirane pojave. Prevashodni cilj ovog rada se odnosi na dokazivanje da su varijacije analizirane pojave u posmatranom vremenskom periodu statistički značajne i da je izražena razvojna tendencija te pojave, odnosno trend. Primenom statističke metode linearnog trenda doći će se do veoma korisnih podataka o prosečnom godišnjem porastu vrednosti ulaznih tokova stranih direktnih investicija u Srbiji i Hrvatskoj, zatim o prosečnom odstupanju vrednosti analiziranih podataka od linije trenda, očekivanoj vrednosti ulaznih tokova stranih direktnih investicija u 2013. godini kao i o intervalu poverenja u kom se pomenuta vrednost može naći.

Author Biographies

Zorka Grandov, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka

Doktor ekonomskih nauka

Biljana Stankov, Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Diplomirani ekonomista-master

Maja Đokić, Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću, Beograd

Doktor ekonomskih nauka

Published

2013-12-18