ORGANIZACIJSKI DIZAJN, MENADŽMENT I KONKURENTNOST

Authors

  • Vladimir Stojanović Fakultet poslovne ekonomije, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka
  • Sanel Jakupović Fakultet poslovne ekonomije, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka
  • Elvir Jugo Pravni fakultet, Internacionalni univerzitet, Brčko

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1302260S

Abstract

Posmatrajući organizacijski dizajn zasebno, on čini jednu od postojećih konkurentskih prednosti koje su u današnjem turbulentnom globalnom okruženju ostale dugoročne i održive. Kvalitetan proces organizacijskog dizajna omogućava sposobnost neprestanog generisanja niza privremenih konkurentskih prednosti. Pri tome, neminovno se menja i njegov fokus jer se organizacijski dizajn neće više sastojati od održivih strategija, struktura i kultura, već od prilagodljivih organizacijskih rešenja putem kojih će organizacija sticati neophodne kratkoročne prednosti.Organizacijski dizajn, osim što predstavlja izvor konkurentske prednosti ima veoma važne implikacije za sposobnost organizacije da se bori sa spoljašnjim kontingencijskim faktorima, uspešnog upravljanja raznovrsnošću i neprekidnim povećavanjima organizacijske uspešnosti i sposobnosti inoviranja.Organizacioni dizajn je veoma kompleksno pitanje; delikatan i odgovoran posao rukovodilaca u svakoj organizaciji podrazumeva:poznavanje teorija o dizajniranju organizacija, praktična iskustva organizacija iz iste ili srodne delatnosti, liderske sposobnosti i veštine rukovodilaca (menadžera). Očigledno je kako organizacijski dizajn više ne može biti zanemarivan, a vrhovni menadžeri moraju uložiti potrebnu energiju u dizajniranje organizacija koje će opstati i biti uspešne, nezavisno od uslova koje donosi 21. vek.

Author Biographies

Vladimir Stojanović, Fakultet poslovne ekonomije, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka

Profesor

Sanel Jakupović, Fakultet poslovne ekonomije, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka

Docent

Elvir Jugo, Pravni fakultet, Internacionalni univerzitet, Brčko

Docent

Published

2013-12-18