JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO I KONCESIJE, KAO POSEBNI OBLICI STRANIH ULAGANJA U SRBIJI

Authors

  • Bratislav Stanković Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja, Vojvode Milenka 30, Beograd
  • Nada Vignjević Đorđević Državni univerzitet Novi Pazar, Todora Dukina 50/12, Beograd

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1302285S

Abstract

Prema Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama javno-privatno partnerstvo može biti institucionalno u kome se odnos zasniva na osnivačkom ulogu, vlasničkom ulogu, odnosno dokapitalizaciji privrednog društva ili ugovorno kada se međusobni odnos javnog i privatnog partnera uređuje ugovorom. Koncesija predstavlja, poseban oblik ugovornog javno-privatnog partnerstva.
Javno-privatno partnerstvo, za razliku od koncesija, predstavlja novinu u srpskoj normativnoj i privrednoj praksi, sa porastom tražnje za privatnim izvorima finansiranja izgradnje nove javne infrastrukture i ulaganja u dobra u opštoj upotrebi, kao i za obezbeđivanjem kvalitetnih usluga od opšteg interesa u uslovima nedovoljnih budžetskih sredstava.

Author Biographies

Bratislav Stanković, Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja, Vojvode Milenka 30, Beograd

Vanredni profesor

Nada Vignjević Đorđević, Državni univerzitet Novi Pazar, Todora Dukina 50/12, Beograd

Vanredni profesor

Published

2013-12-18