PODSTICAJ SAMOZAPOŠLJAVANJA PREKO RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Authors

  • Vanja Sredojević Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka
  • Slavica Lukić anevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka
  • Rastko Milić Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka

DOI:

https://doi.org/10.7251/EMC1302312S

Abstract

Značaj razvoja sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva za rješavanje gorućeg pitanja nezaposlenosti je potvrđen Evropskom poveljom o malim preduzećima, koja je potpisana od vodećih ekonomija Evropske unije. Inovativnošću, svojom fleksibilnošću mala i srednja preduzeća su usmjerena na djelatnosti u kojima ekonomija obima nije primarna, što i odgovara tržišnim uslovima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Vođeni statističkim pokazateljima i stanjem u praksi, eksperti iz oblasti ekonomije su ukazali na ogromnu moć koja leži upravo u malom biznisu, koju je potrebno poduprijeti povoljnim i stimulativnim poslovnim okruženjem i usmjeriti ka krajnjem cilju – prevazilaženju privredne stagnacije, povećanju opšte zaposlenosti i ekonomskom rastu. Pred istim problemom stoje i druge zemlje u okruženju, tražeći rješenja koja bi imala najbolje efekte na smanjenje stope nezaposlenosti. U Bosni i Hercegovini postotak nezaposlenih u 2012.godini je bio dvostruko veći nego u Španiji koja bilježi najveći broj nezaposlenih u Evropskoj uniji, a da slika bude sumornija veliki dio su mladi.
Samozapošljavanje i otvaranje start-up preduzeća bilo bi odličan odgovor u borbi protiv nezaposlenosti u zemljama u okruženju i Bosni i Hercegovini, ukoliko bi ga pratili ostali bitni faktori koji imaju direktan i indirektan uticaj na opstanak malog biznisa u uslovima slobodne tržišne ekonomije. Samozapošljavanje podrazumijeva preuzimanje rizika koji bi mladi preduzetnici mogli i prihvatiti, ukoliko bi dio istog preuzela država. Da li je nivo samozaposlenih u Bosni i Hercegovini rezultat ekspanzije privatnih inicijativa i preduzetničkog duha, koje podrazumijeva nezavisno i samostalno odlučivanja po sistemu „sam svoj gazda“ i mogućnost veće zarade vlastitim biznisom ili obrazloženje stoji uz činjenicu lošeg stanja industrije i privrede u cjelini, a koje za posljedicu ima prinudno i nespremno preuzimanje uloge preduzetnika - borca za goli opstanak.

Author Biographies

Vanja Sredojević, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka

Magistar ekonomskih nauka, Viši asistent

Slavica Lukić, anevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka

Doktor nauka iz menadžmenta, Docent

Rastko Milić, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka

Master inženjer menadžmenta

Published

2013-12-18