On “Translation” from Serbian into Serbian

Authors

  • Andrej Stojanović University of Belgrade, Serbia

Abstract

У овом раду се разматрају новији покушаји својатања српског језика односно гусарења (израз М. Ковачевића) кроатиста по српској језичкој баштини. Анализа се спроводи на материјалу тобожњег превода (заправо адаптације) Мушкатировићевих Причта (1787) са регионалног штокавског (славе но српског) на регионални штокавски (илирски) идиом Амброзовићевих Проричја (1808). Пошто се испоставља да су и оригинал (Причте) и „превод“ (Проричја) базично утемељени на једном и једином – српском народ ном језику, упутно је говорити не о преводу него, само и једино, о прилагођавању истог (српског) језика варијантским посебностима да би текстови изгледали као да потичу из конкретне (регионално-конфесионалне) средине.

Author Biography

Andrej Stojanović, University of Belgrade, Serbia

Profesor Univerziteta u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Katedra za strane jezike

Published

2015-12-30

Issue

Section

Language