Zero Suffix as a Formant in Two-Theme Nouns

Authors

  • Jelena Lepojević University of Niš, Serbia

Abstract

Суфиксација и композиција су два самостална, продуктивна творбена поступка којимa се активно попуњава лексички фонд како српског, тако и руског језика. Међутим, у оба језика се речи могу градити и удруживањем ова два процеса, па су такве лексеме у исто време и сложене (двотематске) и изведене (суфиксалне). У раду ћемо истраживати појаву сложено-изведених именица на материјалу руског и српског језика, испитаћемо на којим су осно вама образоване речи оваквог морфемског састава и указаћемо на улогу нултог суфикса као творбеног форманта.

Published

2015-12-30

Issue

Section

Language