Old Serbian (Slavic) Toponymy

Authors

  • Mirjana Petrović-Savić Institute for Serbian Language, SANU, Belgrade, Serbia

Abstract

Лома, Александар (2013), Топонимија Бањске хрисовуље (Ка осмишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских именословних образаца), Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику, Библиотека Ономатолошких прилога, Књига 2.

Published

2015-12-30

Issue

Section

Review