Old Serbian (Slavic) Toponymy

##article.authors##

  • Mirjana Petrović-Savić Institute for Serbian Language, SANU, Belgrade, Serbia

##article.abstract##

Лома, Александар (2013), Топонимија Бањске хрисовуље (Ка осмишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских именословних образаца), Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности, Одбор за ономастику, Библиотека Ономатолошких прилога, Књига 2.

Downloads

##submissions.published##

2015-12-30

##issue.issue##

##section.section##

Review