Belgrade–Melbourne: Transcultural

Authors

  • Nina Govedar University of Banja Luka, BiH

Abstract

Транскултурна димензија славистичких студија и компаративна књижевност (2014), Зборник радова, уредници Слободанка Владив-Гловер, Милена Илишевић и Игор Перишић, Београд: Институт за књижевност и уметност.

Published

2015-12-30

Issue

Section

Review