Agbaba, Jasmina, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Republika Srbija