Matoš, Snježana, Univerzitet u Banjaluci, Tehnološki fakultet Banja Luka, RS, BiH