##about.submissions##

##about.onlineSubmissions.registrationRequired##

##about.submissionPreparationChecklist##

##about.submissionPreparationChecklist.description##
  • Пријављени чланак није претходно објављиван нити се налази у поступку рецензије код неког другог часописа. У супротном, молимо да то образложите под "коментари уреднику".
  • Датотека која садржи рад је у Мајкрософти Ворд или РТФ формату.
  • URL адресе за мрежно доступне библиографске честице су приложене.
  • Текст садржи једноструки размак; користи се фонт 12; преферира се курзив(italic), редије него подцртавање (прихвата се за URL адресе); и све илустрације, слике и табеле су смјештене на прикладним мјестима у тексту, радије него на његовом крају.
  • Текст испуњава стилске и библиографске захтјеве наведене у Смјернице за ауторе, које се налазе у рубрици "о часопису".
  • Ако предајете за стручно рецензирану рубрику часописа, упутства у Како осигурати анонимност рецензије се морају слиједити.

##about.privacyStatement##

Имена и адресе е-поште регистроване на овим страницама користиће се искључиво у наведене сврхе часописа и неће бити доступне ни једној другој страници.