УТИЦАЈ ИЗВОЗА И ИНВЕСТИЦИЈА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ

Authors

  • Bojan Srbinoski Faculty of tourism and hospitality Ohrid, University St. Kliment Ohridski, North Macedonia
  • Vera Karadjova Faculty of tourism and hospitality Ohrid, University St. Kliment Ohridski, North Macedonia
  • Aleksandar Trajkov Faculty of tourism and hospitality Ohrid, University St. Kliment Ohridski, North Macedonia

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZREFIS2326011S

Abstract

Земље широм свијета, укључујући Сјеверну Македонију,осмишљавајуиндустријскуполитикукакоби стимулирале извоз под претпоставком да извоз доноси позитивне ефекте на економски раст у кратком и дугорочном периоду. У циљу тестирања ове претпоставке, овај рад испитује однос између извоза, приватних инвестиција и економског раста у Сјеверној Македонији кроз анализу временских серија за период 2000-2019. Сматрамо да извоз и приватне инвестиције имају снажан утицај на привредни раст у кратком року, док извоз има ограничене краткорочне ефекте на инвестиције у протеклом периоду. Резултати указују на потребу структурних мјера за стимулисање извоза од стране креатора политике, допуњених мјерама за мотивацију домаћих и страних инвестиција.

Downloads

Published

2023-08-12