Vol. 12 No. 26 (2023): Зборник радова Економског факултета У Источном Сарајеву