ТУРИЗАМ У СВЕТУ POST-COVID-19: КОЈА ЈЕ УЛОГА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ПРАЋЕЊУ ПУТА КА ОПОРАВКУ

Authors

  • Ljupcho Eftimov Faculty of Economics, University ,,Ss. Cyril and Methodius’’ Skopje, North Macedonia
  • Bojan Kitanovikj Faculty of Economics, University ,,Ss. Cyril and Methodius’’ Skopje, North Macedonia

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZREFIS2326019E

Abstract

Туризам је један од најтеже погођених сектора због пандемије COVID-19 на глобалном нивоу. Као резултат тога, стручњаци за људске ресурсе (HR)суочили су се са изазовима, као и са приликама у новом нормалном стању. Стога ће овај рад бацити свјетло на виталне праксе које ХР професионалци у сектору туризма спроводе и разумјети како организације у туризму управљају својим особљем у овим разорним временима. Ера пост- COVID -19 захтјева ресетовање, реструктурирање и редефинисање улоге ХР-а, који настоји да повећа вјештине и понашања запослених и унаприједи организациони учинак и ефикасност. Због тога ће, кроз теоријска и емпиријска истраживања, ово истраживање покушати да допринесе идентификацији кључних HR изазова за пост- COVID -19 свет у овом сектору, развоју теоријског модела стратешког управљања људским ресурсима и освјетљавању будућих трендова.

Downloads

Published

2023-08-12