УТИЦАЈ КАПИТАЛНИХ РАСХОДА У ФОРМИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА НА ЕКОНОМСКИ РАСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Authors

  • Nebojša Malenković Faculty of Economics Subotica, University of Novi Sad, Serbia
  • Vera Zelenović Faculty of Economics Subotica, University of Novi Sad, Serbia
  • Jelena Zelenović The Institute for Artificial Intelligence of Serbia in Novi Sad Serbia

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZREFIS2326031M

Abstract

Од половине прошлог века, стручне студије и емиријска истраживања се баве утицајем капиталних расхода у форми инвестиција на економски раст и развој широм света. Инвестиције или улгања су основно средство за функционалност пословања, националне економије и стварање профита. Капитални расходи могу бити различитог типа, као и улагања, а један од оснонвних облика улагања за економски раст, нарочито заземљеуразвоју,суулагањауосновнасредства.Стога, у овом раду се анализира утицај улагања у основна средства на економски раст Србије, користећи регресионо моделирање за период 2004-2021. године. Резултати показују да је утицај улагања у основна средства на економски раст позтиван, али још увек не и статистичкизначајан.

Downloads

Published

2023-08-12