СТРАТЕШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ РАТНИХ ДЕШАВАЊА НА ЛАНЦЕ СНАБДЕВАЊА

Authors

  • Dina Živković Faculty of Economics, University of Niš, Serbia
  • Danijela Stošić Panić Faculty of Economics, University of Niš, Serbia
  • Goran Milovanović Faculty of Economics, University of Niš, Serbia

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZREFIS2326043Z

Abstract

У раду се испитује стратешки утицај украјинско-руског конфликта на ланце снабдевања. Стратешки аспект овог утицаја је анализиран упућивањем на дизајн и структуру ланца снабдевања. Почетно истраживачко питање гласи: „Како менаџери реконфигуришуланцеснабдевањауусловимаинтензивних геополитичких промена?“. Спроведена је међуиндустријска анализа дизајна ланца снабдевања како би се идентификовали заједнички (глобални) изазови, али и одређене специфичности за сваку индустрију. Поред резултата анализе, рад нуди и одређена решења за ублажавање негативних економских и политичких утицаја на дизајн и структуру ланца снабдевања. Такође, предложене су мере за превазилажење уских грла и стагнације у снабдевању у анализираним индустријама, попут развијања флексибилнијих, ефикаснијих и отпорнијих ланца снабдевања, диверзификације снабдевања кроз сарадњу са новим добављачима, проналажење нових извозних рута, изградње нових партнерстава. У овом контексту, рад пружа користан оквир за менаџере за доношење одлука у сложеном и променљивом пословном окружењу.

Downloads

Published

2023-08-12