ПОТРЕБА И ИЗАЗОВИ УВОЂЕЊА ДИГИТАЛНИХ ВАЛУТА ЦЕНТРАЛНИХ БАНАКА

Authors

  • Velimir Lukić Faculty of Economics, University of Belgrade, Serbia
  • Svetlana Popović Faculty of Economics, University of Belgrade, Serbia
  • Irena Janković Faculty of Economics, University of Belgrade, Serbia

DOI:

https://doi.org/10.7251/ZREFIS2326057L

Abstract

Централне банке опажају утицај технолошких промена и дигитализације на економску активност и промене преференција и понашања опште јавности која у растућем степену показује интерес за дигиталном имовином. Тежња за очувањем монетарне суверености и стабилности, у времену оштрог пада коришћења готовине, наводи централне банке да покрену пројекте увођења дигиталне валуте централних банака (ДВЦБ). У раду се образлажу подстицаји за развојем ДВЦБ, анализирају дилеме у њиховом дизајну и концептуализацији, даје се преглед и излажу резултати до сада покренутих пројеката увођења ДВЦБ. Увођење ДВЦБ носи собом контроверзне изборе, потенцијално отвара ризике за постојеће финансијске институције и суочава се са изазовом постизања широке прихватљивости.ПриступразвојуДВЦБкојиуважава све учеснике у финансијском систему и додељује им оперативне улоге у функционисању система дигиталног новца централних банака може предупредити дисрупцију и опструкције и истовремено ојачати користи које се њиме постижу обзиром да је тешко замислити будућност новца без дигиталног новца централне банке.

Downloads

Published

2023-08-12