Vol. 8 No. 19 (2019): Зборник радова Економског факултета У Источном Сарајеву