Контакт часописа

Главни контакт

Duško Vejnović
Е-пошта: defendo@blic.net

Помоћни контакт

Velibor Lalić
Е-пошта: defendo@blic.net