About the Journal

Teorijsko-stručni časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, obuke i osposobljavanja.
Izdavač: Evropski Defendologija Centar - nevladina, neprofitna organizacija.