ZAŠTITA MLADIH OD UTICAJA DESTRUKTIVNIH SEKTI

Nebojša Macanović, Jelena Kuprešanin

Апстракт


Posljednih decenija XX vijeka i početkom XXI vijeka dolazi do javljanja sve većeg
broja i naglog širenja vjerskih sekti, koje su postale prave pandemije u čitavom svijetu. Kriza sistema vrijednosti i dezorijentacija društva pogoduju javljanju sekti i sve lakšem vrbovanju mladih ljudi da pristupe sekti, koja nudi pomoć i rješenja mladima, često manipulišući njima radi svoje sopstvene koristi. Članovi sekti su najčešće mladi između 12 i 20 godina kojima se raznim psihološkim metodama i „ispiranjem mozga“ nameće novi sistem vrijednosti, koji je u suprotnosti sa religijskim normama i društvenim sistemom uopšte. Najčešće se iza tih kulisa krije podvođenje članova na prostituciju, konzumiranje narkotika, pedofi liju, kriminal i sl. Neke sekte primoravaju mlade na suicid kako bi se žrtvovali za Sotonu. Sve to ukazuje na jedan ozbiljan društveni problem koji je nažalost kod nas još uvijek doživljava kao „mit“ i koji je još uvijek „tabu“ tema u našem društvu. Upravo iz tog razloga cilj ovog rada jeste da se roditeljima, ali i prosvjetnim radnicima ukaže na neka obilježja i karakteristike sekti, kao i na promjene u ponašanju, kako bi se na vrijeme identifi kovali mladi koji su pristupili nekoj od sekti, ali i pojačala svijest kod ljudi o potrebi prevencije ove pojave u porodici i školama.


Кључне ријечи


sekte, manipulisanje, suicid, mladi, sistem vrijednosti, socijalna isključenost

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/DEFSR1401006M

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.