Пријаве прилога

Како пријавити прилог

Да ли имате корисничко име и лозинку за часопис: ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?
Пријавите се

Да ли требате корисничко име и лозинку?
Региструјте се

Регистрација и пријава су обавезне уколико желите предати чланак путем овог система те у сваком тренутку бити у могућности провјерити тренутно стање пријављених прилога.

 

Услови за предају прилога

Као дио поступка пријаве прилога, аутори су дужни потврдити усклађеност прилога који пријављују са свим сљедећим ставкама. Ауторима који се не придржавају ових смјерница пријаве могу бити враћене.

  1. Пријављени чланак није претходно објављиван нити се налази у рецензијском поступку при неком другом часопису. У супротном, молимо то образложити под "коментари уреднику".
  2. Датотека која садржи рад је у Microsoft Word или RTF формату.
  3. URL адресе за мрежно доступне библиографске честице су приложене.
  4. Текст садржи једноструки размак; користи се фонт 12; преферира се курзив(italic), радије него подвлачење (прихвата се за URL адресе); и све илустрације, слике и табеле су смештене на погодним местима у тексту, радије него на његовом крају.
  5. Текст испуњава стилске и библиографске захтјеве наведен у Смјернице за ауторе, које се налазе у рубрици "о часопису".
  6. Ако предајете за стручно рецензирану рубрику часописа, упуте у Како осигурати анонимност рецензије се морају слиједити.
 

Изјава о приватности

Имена и адресе e-поште регистроване на овим страницама ће се користити искључиво у наведене сврхе часописа и неће бити доступне нити једној другој страници.