FENOLOGIJA CVJETANJA TRI VRSTE LIPE (Tilia sp.) NA PODRU

Branka Tomić, Vanja Daničić, Milan Mataruga, Branislav Cvjetković

Апстракт


Cilj rada je analiza perioda cvjetanja vrsta roda lipa (Tilia sp.)
u toku jedne vegetacione sezone, na području grada Banja Luke. Vrste
obuhvaćene ovim istraživanjem su: krupnolisna, sitnolisna i srebrnolisna
lipa. Terensko istraživanje je sprovedeno na tri lokaliteta: u parku Mladen
Stojanović, Univerzitetskom gradu i na Starčevici. Utvrđene su klimatske,
edafske i orografske karakteristike objekta istraživanja. Navedeni
lokaliteti, iako se nalaze relativno blizu u istom klimatskom području,
pružaju različite ekološke uslove za razvoj i fenologiju istraživanih vrsta.
Praćeno je pet faza cvjetanja, s ciljem da se utvrdi uticaj stanišnih uslova
na fenofazu cvjetanja, te utvrde genetičke različitosti analiziranih stabala.
Rezultati istraživanja pokazuju da početak i trajanje pojedinih faza
cvjetanja istraživanih vrsta, u najvećoj mjeri zavise od vrste i stanišnih
uslova. Na osnovu izvršenih fenoloških osmatranja konstatovane su
razlike u trajanju perioda cvjetanja kod analiziranih stabala unutar istog
lokaliteta. Dobijeni rezultati mogu biti od koristi kod procjene kvaliteta
sjemena i definisanja vremena i načina njegovog sakupljanja.


Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/GSFBL2014027T

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.