ДИГИТАЛНИ ОРТОФОТО

Миодраг Регодић, Младен Ђурић, Аљоша Чекић

АпстрактДигитална ортофото карта је орторектификован фото мозаик који представља основу успјешном картирању.
Дигитална оротофото карта је један од основних производа фотограметрије данашњице и представља њен веома познат и коришћен производ, а настала је на основу жеље корисника карата да се обједине детаљност и изражајност фотограмтеријских снимака и тачност и прецизност картографских производа.

Дигиталне ортофото карте имају широку употребу, а првенствено су настале из потребе хроничног недостатка ажурних геодетских подлога. Дигиталне ортофото карте се могу кориcтити за израду катастарских карата и планова, топографских карата, као подлога за разне ГИС системе и др.

Дигитални ортофото је геометријски исправљена фотографија у дигиталном запису, односно, дигитални снимак преведен из централне у ортогоналну пројекцију. Дигитални ортофото представља основу за израду дигиталних ортофото карата. Када се дигитални ортофото уведе у државни координатни систем, на њему пројектује координатна мрежа и картографски представи рељеф земљишта, добија се дигитална ортофото карта.

У раду су представљен концепт дигиталног ортофотоа, као и врло квалитетни примјери ортофотоа градског дијела Бањe Луке.


Кључне ријечи


дигитални ортофото, дигитални модел површи, орторектификација

Пуни текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7251/AGGPLUS1705050R

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.